Oslagbara som ledare för hållbar utveckling

Genom att arbeta med hållbarhet som en integrerad del av strategi och verksamhetsplanering ska vi bli oslagbara som ledare för hållbar utveckling i vår bransch.

Hållbarhet är inte bara en förutsättning för att Alligo ska vara en ansvarsfull samhällsaktör, det är också en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Hållbarhet skapar affärsnytta i form av:

  • bättre erbjudanden
  • lojalare kunder
  • nöjdare medarbetare
  • starkare leverantörsrelationer

Våra intressenter

Alligos hållbarhetsarbete bygger på en kontinuerlig dialog med våra intressenter.

Ansvarsfulla inköp

Alligo strävar alltid efter långsiktigt hållbara relationer med våra leverantörer.

Relevanta hållbarhetsaspekter ska alltid vägas in vid inköp, kommersiella såväl som indirekta.

Uppförandekod

Alligos uppförandekod omfattar samtliga verksamheter och medarbetare i koncernen.

Koden betonar vikten av att alltid uppträda etiskt korrekt och respektera mänskliga rättigheter.

Hållbarhetsrapportering

Här hittar du Alligos års- och hållbarhetsredovisningar