Certifikat, policys och redovisningar

Här hittar du våra certifikat samt andra policys och rapporter som har beröring med vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsredovisning för Alligo för 2020 samt tidigare år för TOOLS är integrerad i Årsredovisningen för Momentum Group (Nu Alligo)

Ledningssystem certifikat

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Alligo Holding AB Svenska Ladda ner
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Alligo Holding AB Norsk Ladda ner
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Alligo Holding English Ladda ner

Policys

Kvalitetspolicy svenska Ladda ner
Miljöpolicy svenska Ladda ner
Arbetsmiljöpolicy svenska Ladda ner
Uppförandekod svenska Ladda ner
Supplier Code of Conduct (english) Ladda ner

Producentansvar bevis

FTI Anslutningsbevis 2021 Swedol svenska Ladda ner
FTI Membership Certificate 2021 Swedol English Ladda ner
FTI Anslutningsbevis 2021 TOOLS svenska Ladda ner
FTI Membership Certificate 2021 TOOLS English Ladda ner
Renas medlemsbevis TOOLS AS Ladda ner
Grønt punkt medlemsbevis TOOLS AS Ladda ner
Grønt punkt kontrollmedlemsbevis TOOLS AS Ladda ner